Tự nhiên thèm món ngon Bình Định quá trời ơi!

Một ngày ở phương xa, tự nhiên ngồi thèm những món ăn mà quê mình gọi là món ăn bình dân. Bạn đang sinh sống xa quê hương, không biết bạn có thèm không chứ mình là mình thèm ướt áo rồi đấy! ♥

Ôi!!!!! Tự nhiên thèm món ngon Bình Định quá trời ơi!

Bánh xèo tôm nhảy - món ngon Quy Nhon - Du Lịch Hòn Khô
Bánh xèo tôm nhảy – món ngon Quy Nhon – Du Lịch Hòn Khô

 

Bánh xèo mực - món ngon Quy Nhon - Du Lịch Hòn Khô
Bánh xèo mực – món ngon Quy Nhon – Du Lịch Hòn Khô

 

Bánh hỏi lòng heo - món ngon Quy Nhon - Du Lịch Hòn Khô
Bánh hỏi lòng heo – món ngon Quy Nhon – Du Lịch Hòn Khô

 

Bánh bèo nóng - món ngon Quy Nhon - Du Lịch Hòn Khô
Bánh bèo nóng – món ngon Quy Nhon – Du Lịch Hòn Khô

 

Cá hấp - món ngon Quy Nhon - Du Lịch Hòn Khô
Cá hấp – món ngon Quy Nhon – Du Lịch Hòn Khô

 

Bánh cuốn - món ngon Quy Nhơn
Bánh cuốn – món ngon Quy Nhơn
doansang - quynhon
Doan Sang 0908 711 327 – Hướng dẫn du lịch Hòn khô, Cù lao Xanh, Đảo kỳ co, Hòn xẹo.

Leave a Reply

Your email address will not be published.