Liên hệ

Email

Email 1: doanngocsang@gmail.comEmail 2: doansangvn@gmail.com

Address

D/C: 94/1042 E Dương Quãng Hàm, F17, Q.Gò Vấp.
CMND: 211852277 – Ngày cấp(18/11/2003) – Nơi cấp Tĩnh Bình Định
MST: 0307953034 – Ngày cấp(10/04/2009) – TP.HCM

ATM

VietCombank

Tên tài khoản: ĐOÀN NGỌC SÁNG

STK: 0071002223076 (HCM)

 

Đông Á

Tên tài khoản: ĐOÀN NGỌC SÁNG

STK: 0102935400 (HCM)
note: hiếm khi dùng DongA

Cell Phone

Number: 0908 711 327

1019354a22

Quý danh (*)

Email (required)

Tiêu đề

Nội dung